Organisatie

Seva Nederland (hierna te noemen Seva NL) maakt deel uit van de in Den Haag gevestigde moederorganisatie Seva Network Foundation. Seva heeft afdelingen en affiliaties in Ghana, India, Nepal en Suriname.
Seva NL werd opgericht als de Nederlandse tak van het Seva netwerk van organisaties en heeft als doelstelling: bijdragen aan duurzame armoedebestrijding in Nederland en aan verbeterde samenwerking tussen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland.