Organisatie

Welkom op de website van Seva Network Foundation. Seva is een internationale organisatie voor structurele armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. De insteek van Seva daarbij is het stimuleren van ondernemerschap. Seva werkt samen met migranten(organisaties en ondernemingen) in Nederland die in de landen van herkomst willen investeren. Het woord ‘Seva’ (dienstbaarheid) komt voort uit de Hindoe traditie, maar de organisatie maakt in haar  werk geen onderscheid tussen religie, bevolkingsgroep of sekse.

Doelstelling
Het doel van Seva is bijdragen aan duurzame armoedebestrijding in ontwikkelingslanden, middels het stimuleren van ondernemerschap.

Visie
Seva bouwt aan een wereld zonder armoede, waarbij mensen vanuit diverse culturen en met diverse levensbeschouwingen vreedzaam en duurzaam samenleven en samenwerken.

Missie
Seva zet zich in voor het bestrijden van armoede en het bevorderen van sociaaleconomische emancipatie van gemarginaliseerde bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden.