Activiteiten

– Verstrekken van betaalbare microkredieten aan marginale agrariërs
– Trainingen aan boeren over diverse aspecten van het agrarisch ondernemerschap